معرفی خدمات و توانمندی های شرکت کنکاش نفت

شرکت کنکاش نفت > معرفی خدمات و توانمندی های شرکت کنکاش نفت

معرفی خدمات و توانمندی های شرکت کنکاش نفت

۱- خدمات جامع سیال حفاری شامل:

– طراحی و ارائه برنامه سیال حفاری جهت حفاری چاه های نفت و گاز
– خدمات مهندسی سیال حفاری
– تأمین کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت سیال حفاری
– انجام خدمات آزمایشگاهی سیال حفاری
– انجام خدمات کنترل کیفی مواد شیمیایی
– طراحی و ارائه سیستم های جدید سیال حفاری
– طراحی و تجهیز آزمایشگاه سیال حفاری
– تأمین محلولهای شیمیایی مورد استفاده در آزمایشات سیال حفاری

 

۲- خدمات مدیریت پسماند حفاری شامل:

– طراحی و ساخت لوکیشن مربوط به خدمات مدیریت پسماند حفاری
– ارائه خدمات مدیریت پسماند حفاری همراه با دکل حفاری
– رفع آلودگی از گودالهای پسماند حفاری
– تأمین کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در خدمات مدیریت پسماند
– خدمات تصفیه و بازیافت پسآب تولید شده در حفاری با هوا
– ارائه سیستم های نوین مدیریت پسماند حفاری

 

۳- خدمات تصفیه گل (Solid control):

– خدمات اجاره دستگاه های تصفیه گل بهمراه اپراتور
– بهینه سازی دستگاه های تصفیه گل جهت کاهش هزینه ها

 

۴- ساخت و تأمین تجهیزات شامل:

– تأمین کلیه لوازم آزمایشگاهی سیال حفاری
– طراحی و ساخت و تأمین کلیه تجهیزات تصفیه گل و مدیریت پسماند حفاری
– طراحی و ساخت انواع مخازن ذخیره
– تأمین انواع توریهای مورد استفاده در تجهیزات تصفیه گل
– ساخت و تأمین کلیه قطعات یدکی مورد استفاده در تجهیزات تصفیه گل و مدیریت پسماند حفاری