برگزاری مراسم معارفه مدیر خدمات فنی و امور مهندسی

شرکت کنکاش نفت > اخبار > برگزاری مراسم معارفه مدیر خدمات فنی و امور مهندسی

به گزارش روابط عمومی شرکت کنکاش نفت، در این مراسم که بعدازظهر امروز در دفتر مرکزی شرکت کنکاش نفت با حضور مهندس مستجیر و مدیران ارشد شرکت برگزارگردید، آقای مهندس بوربور به عنوان مدیر خدمات فنی و امور مهندسی منصوب گردیدند.

پاسخ بدهید